Cách thức tải Nhãn dán MIỄN PHÍ?

1) Từ tab ‘Thêm’ và chạm ‘Trung tâm Nhãn dán’ hoặc chạm biểu tượng emoji trong trường văn bản và chạm dấu ‘+’ để mở Trung tâm Nhãn dán.

sticker-center-8

2) Khi bạn đã vào Trung tâm Nhãn dán, chạm vào biểu tượng tải xuống màu xanh lá để thêm gói nhãn dán vào bộ sưu tập của bạn.

sticker center 2

3) Bạn có thể chia sẻ nhãn dán bằng cách chạm vào nút ‘Chia sẻ’ ở góc trên bên phải. Việc này sẽ đưa đến danh sách bạn bè và nhóm trò chuyện của bạn. Hãy đưa ra sự lựa chọn và bạn sẽ ngay lập tức gửi đi lời mời nhãn dán!

pinata-download-share

Chúng tôi thường xuyên phát hành nhãn dãn mới và chúng tôi gửi thông báo về nhãn dán mới qua Nhóm Coco. Bạn cũng sẽ nhìn thấy chấm đỏ trên tab Trung tâm Nhãn dán khi các nhãn dán mới được phát hành.