Cách thức sử dụng tính năng Trả Lời Nhanh?

Tính năng Trả Lời Nhanh cho phép bạn gửi/nhận tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại Coco từ màn hình đã khóa của thiết bị Android. Hơn nữa, bạn cũng có thể gửi/nhận tin nhắn SMS từ cùng một giao diện. Khi tin nhắn mới đến, màn hình của bạn sẽ cho biết tin nhắn đến từ ai và đã nhận được bao nhiêu tin nhắn mới, cùng với tất cả các tin nhắn chưa đọc khác. (Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi không hiển thị nội dung tin nhắn trừ khi bạn chạm vào hồ sơ đó để trò chuyện.)

Fast-response-android1

Bạn vẫn có thể truy cập toàn bộ tin nhắn Coco từ Ứng dụng Coco, và vẫn có thể truy cập toàn bộ tin nhắn SMS từ ứng dụng SMS mặc định của bạn, bất kể bạn đã đọc chúng trên mục Trả Lời Nhanh hay chưa. Vui lòng lưu ý rằng bạn vẫn chịu trách nhiệm trả phí SMS. Tính năng Trả Lời
Nhanh chỉ là giao diện để từ đó bạn gửi tin nhắn SMS.

fast-reply-2

Khi bạn đang dùng ứng dụng khác, tin nhắn mới sẽ được hiển thị trên một biểu ngữ thả xuống trong vòng vài giây cho phép bạn xem nhanh và quyết định xem tin đó có quan trọng không để nhanh chóng xử lý. Chạm vào biểu ngữ đó sẽ đưa bạn đến ứng dụng tương ứng (Coco hoặc SMS). Biểu ngữ tự động ẩn đi sau vài giây bạn không có hành động gì.

Quick-Add-Android-1

Bạn có thể vô hiệu tính năng Trả Lời Nhanh nếu bạn không muốn sử dụng nó. Vào tab cuối cùng Thêm -> Cài đặt -> Thông báo. Bạn có thể bật hoặc tắt riêng biệt tính năng Trả Lời Nhanh cho tin nhắn Coco và tin nhắn SMS.

Quick-reply-add-2