Làm cách nào để tạo trò chuyện nhóm riêng tư?

Có hai cách để bắt đầu trò chuyện nhóm:

1) Từ tab Trò chuyện, chạm vào biểu tượng ‘Soạn’ ở góc trên bên phải và chọn từ danh sách. Bạn có thể cuộn danh sách hoặc tìm kiếm bằng tên.

2) Từ trò chuyện có sẵn, chạm vào biểu tượng ‘Cài đặt’ ở góc trên bên phải rồi chạm ‘Thêm’.
Bạn cũng có thể mời mọi người tham gia nhóm có sẵn bằng cách chia sẻ mã QR. Từ trang ‘Cài đặt’ của Trò chuyện, chạm ‘Mã QR Nhóm’. Một mã QR nhóm sẽ được tạo ra trên màn hình của bạn. Chạm ‘。。。’ để lưu mã QR vào điện thoại, và sau đó bạn có thể chia sẻ nó qua mạng xã hội, email, SMS .v.v…

QR-Code-Groups