Cách thức thay đổi hình nền cuộc trò chuyện?

1) Từ bất kỳ cuộc trò chuyện nào (một đối một hoặc nhóm), chạm biểu tượng Cài đặt ở góc phía trên bên phải. 2) Chạm vào ‘Thiết lập Hình nền’. 3) Chọn từ thư viện ảnh đã được tối ưu hóa làm ảnh nền cho cuộc trò chuyện của bạn. personalize-chat-3 4) Bạn cũng có thể sử dụng ảnh của chính mình bằng cách chạm ‘Chọn Ảnh’ và chọn từ một album hoặc mở máy ảnh để chụp ảnh. Add photo for bg 5) Hình nền chỉ áp dụng cho cuộc trò chuyện cụ thể mà bạn đã thiết lập. Bạn có thể tùy chỉnh từng cuộc trò chuyện!