Cách thức sử dụng tính năng Nháy mắt?

1) Mở tính năng Nháy mắt từ tab Xã hội. Nếu bạn vẫn chưa hoàn tất hồ sơ của mình, bạn sẽ được yêu cầu làm điều đó.
2) Bạn sẽ nhìn thấy tập thẻ hồ sơ của những người dùng đã truy cập vào tính năng Nháy mắt trong khoảng thời gian nhất định.

Screen Shot 2014-11-20 at 11.30.39 AM

3) Vuốt sang phải hoặc chạm vào ‘trái tim’ để thể hiện bạn thích ai đó; vuốt sang trái hoặc chạm vào ‘x’ để thể hiện việc bỏ qua người đó. Chạm vào thẻ hồ sơ để xem thêm thông tin về người này. Chạm vào 。。。để báo cáo về người dùng nếu bạn nhìn thấy nội dung không phù hợp trong hồ sơ của người dùng đó.
4) Bạn có thể thay đổi bộ lọc từ góc trên bên phải. Giờ đây, bạn chỉ có thể chọn giới tính: Chỉ Nữ, Chỉ Nam, hoặc Tất cả.
5) Khi tìm thấy kết quả phù hợp, bạn có thể bắt đầu trò chuyện với người đó ngay lập tức, hoặc tiếp tục tìm duyệt thẻ hồ sơ. Sẽ có một thông báo trong tính năng Trò chuyện về kết quả phù hợp, nên bạn luôn có thể kết nối với người đó từ đây bất kỳ lúc nào.

Screen Shot 2014-11-20 at 11.30.39 AM

6) Vui lòng ghi nhớ rằng hồ sơ của bạn sẽ hiển thị với người dùng tính năng Nháy mắt khác trong khoảng thời gian nhất định, nhưng khi đã hết hạn, hồ sơ của bạn sẽ không được hiển thị nữa. Bạn vẫn có thể có các kết quả phù hợp từ những lần trước bạn truy cập tính năng Nháy mắt khi những người bạn ‘đã thích’ nhìn thấy hồ sơ của bạn và thích lại bạn.