چگونه از چشمک ها استفاده کنم؟

1) چشمک ها را از زبانه اجتماعی باز کنید. در صورتی که هنوز پروفایل خود را تکمیل نکرده باشید، از شما خواسته می شود که این کار را انجام دهید.
2) شما یک گروه از کارت های پروفایل کاربرانی که در یک دوره زمانی خاص به چشمک ها دسترسی داشته اند را مشاهده خواهید کرد.

winks-result-iphone

3) برای اینکه اعلام کنید فردی را پسندیدید انگشت خود را به سمت راست بکشید یا روی ‘قلب’ ضربه بزنید؛ برای گذر کردن از آن فرد به سمت چپ بکشید یا روی ‘x’ ضربه بزنید. برای مشاهد اطلاعات بیشتر در مورد فرد روی کارت پروفایل او ضربه بزنید.در صورت مشاهده محتوای نامناسب در پروفایل کاربر روی 。。。 ضربه بزنید و علیه آن کاربر گزارش کنید.
4) شما می توانید فیلترهای تعریف شده را از گوشه سمت راست بالا تغییر دهید. در حال حاضر، فقط می توانید جنسیت را انتخاب کنید: فقط زن، فقط مرد، یا همه.
5) هنگامی که فرد مورد نظر را پیدا کردید، می توانید فورا با آن شخص چت کنید، یا به گشت و گذار در کارت های پروفایل ادامه دهید. در بخش چت ها در مورد فرد مورد نظر به شما اطلاع رسانی خواهد شد، بنابراین همیشه می توانید از این قسمت و در هر زمانی با وی در ارتباط باشید.

Screen Shot 2014-11-20 at 11.30.39 AM

6) لطفا توجه داشته باشید که پروفایل شما برای مدت زمان خاصی برای سایر کاربران چشمک ها قابل مشاهده خواهد بود، اما هنگامی که این مدت به پایان برسد، دیگر پروفایل شما نمایش داده نخواهد شد. اگر افرادی که شما آنها را ‘پسندیدید’، پروفایل شما را ببینند و آنها نیز شما را بپسندند، شما همچنان آنها را در بخش چت ها خواهید داشت.