Gửi Ảnh, Địa điểm và Danh thiếp

Giờ bạn có thể chia sẻ ảnh, địa điểm và danh thiếp với bạn bè của mình bằng cách bấm vào nút ‘+’ từ bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Ảnh: gửi đến 10 ảnh nén hoặc kích thước đầy đủ từ điện thoại của bạn. Máy ảnh: chụp ảnh và trực tiếp gửi ảnh đến bạn bè của bạn. Địa điểm: gửi địa điểm hiện thời hoặc địa điểm yêu thích đã chọn của bạn ở chế độ xem bản đồ. Danh thiếp: giới thiệu số liên lạc Coco này với số liên lạc khác.

sent items 3