چگونه اعلان های چت گروهی را خاموش کنم؟

برای متوقف کردن دریافت اعلان های تمام چت های گروه های نزدیک، به سایر> تنظیمات> اعلان ها بروید و گروه های نزدیک را غیرفعال کنید. برای متوقف کردن اعلان های یک گروه چت خاص، صفحه آن چت را باز کنید و روی تنظیمات (گوشه سمت راست بالا) ضربه بزنید و گزینه هشدار آن چت خاص را غیرفعال کنید. شما می توانید با غیرفعال کردن هشدار در تنظیمات چت، اعلان های هر چتی را از جمله چت دونفره، چت گروه خصوصی، یا چت گروه های نزدیک را خاموش یا بی صدا کنید.