چطور از مخاطبین دفترچه تلفن همراهم دعوت کنم به Coco بپیوندند؟

Add Contact-1چطور از مخاطبین دفترچه تلفن همراهم دعوت کنم به Coco بپیوندند؟ از زبانه ‘مخاطبین’، روی بخش ‘مخاطبین’ ضربه بزنید تا همه افرادی که در دفترچه تماس تلفنتان هستند را مشاهده کنید. با ضربه زدن روی نام فرد، اطلاعات تماس او باز می شود و دکمه ‘دعوت به Coco’ را می بینید. بعد از اینکه دکمه دعوت را فشار دادید، برنامه قراردادی پیامک گوشی شما باز شده، و پیام دعوت نمایش داده می شود. در اینجا می توانید پیام دعوت را ویرایش و آن را با پیامک ارسال کنید. Invite-Coco-2 برای دعوت چندین نفر، روی زبانه ”گفتن به یک دوست’ ضربه بزنید، و هر کسی که دوست دارید دعوت کنید را انتخاب کنید، و بعد روی ‘انجام شد’ یا ‘دعوت به Coco’ ضربه بزنید. برای لغو عملیات، انتخاب همه را لغو کنید و برای خروج از صفحه روی ‘انجام شد’ ضربه بزنید.Invite-Contact-3