Cách thức thêm bạn bè?

Từ tab ‘Danh bạ’, chạm vào nút ở góc trên cùng bên phải của màn hình để thêm bạn bè. Bạn có thể tìm kiếm một số liên lạc bằng cách nhập số điện thoại của họ. Nếu người đó đã đăng ký một tài khoản bằng số đã nhập, bạn sẽ có thể thêm họ làm bạn bè bằng cách gửi đề nghị kết bạn. Nếu người đó chưa đăng ký tài khoản, bạn có thể mời họ bằng tin nhắn SMS từ sổ địa chỉ của mình. Họ sẽ nhận được liên kết để tải xuống Coco và họ sẽ được thêm vào với tư cách bạn bè Coco của bạn khi họ đăng ký và xác thực số điện thoại của mình. tell-friend-1 copy Nếu bạn bè của bạn đã đăng ký trên Coco và bạn biết Số Coco của anh ấy hoặc cô ấy, bạn chỉ cần nhập Số Coco của họ và gửi đề nghị kết bạn. Enter-CocoID Để thêm bạn bè bằng mã QR, chạm ‘Quét mã QR’ và hướng khung máy ảnh lên phía trên mã QR của bạn bè của bạn ở cùng menu đó. Khi quét thành công, trang hồ sơ của bạn bè của bạn sẽ xuất hiện và bạn có thể gửi đề nghị kết bạn.