Làm cách nào tôi mời các số liên lạc trên điện thoại của mình tham gia Coco?

Từ tab ‘Danh bạ’, chạm vào phân đoạn ‘Danh bạ’ để xem mọi người trong sổ địa chỉ trên điện thoại của bạn. Khi bạn chạm để mở thông tin liên lạc của ai đó, bạn sẽ nhìn thấy nút ‘Mời đến Coco’. Sau khi bạn nhất nút Mời, ứng dụng SMS mặc định của bạn sẽ mở bằng tin nhắn mời định sẵn. Bạn có thể chỉnh sửa và gửi đi tin nhắn thông qua nhà mạng của mình. Invite-contacts-8 Add-contacts-2 Để mời nhiều người, chạm vào tab ‘Giới thiệu cho bạn bè’ và chọn những người bạn muốn mời và rồi chạm ‘Hoàn tất’ hoặc ‘Mời đến Coco’. Để hủy, bỏ chọn tất cả và chạm ‘Hoàn tất’ để thoát khỏi trang này. Add-contacts-3