Tôi dùng tính năng Mọi Người Xung Quanh bằng cách nào?

Sau khi truy cập trình nhúng ‘Mọi Người Xung Quanh’ được tìm thấy trong tab ‘Xã hội’, tính năng Mọi Người Xung Quanh sẽ hiển thị danh sách những người cũng sử dụng tính năng này trong thời gian nhất định, được sắp xếp theo khoảng cách tính từ họ đến bạn tại thời điểm họ truy cập tính năng này. Bạn có thể lọc danh sách này theo giới tính hoặc thời gian hoạt động gần nhất. Biểu tượng bộ lọc ở góc trên bên phải. Bạn có thể chạm để mở hồ sơ công khai của bất kỳ ai và gửi lời chào từ đó.

People-Nearby-1

Tất cả lời chào từ tính năng Mọi Người Xung Quanh sẽ được chuyển đến mục Trò chuyện. Khi bạn mở tính năng Mọi Người Xung Quanh, theo mặc định người dùng Xung Quanh khác cũng sẽ nhìn thấy bạn trong khoảng thời gian lên đến 3 ngày. Nếu bạn không muốn được hiển thị trong danh sách Mọi Người Xung Quanh của người khác, bạn có thể tìm duyệt trong Chế độ Ẩn. Vào mục Thêm nữa > Cài đặt > Quyền Riêng Tư > Ẩn để bật chế độ này. Ở Chế độ Ẩn, bạn vẫn có thể xem hồ sơ của mọi người, nhưng bạn không thể gửi lời chào.