چگونه از افراد نزدیک استفاده کنم؟

پلاگینِ ‘افراد نزدیک’ از زبانه ‘اجتماعی’ قابل دسترسی است. ‘افراد نزدیک’ فهرست افرادی را نشان می دهد که در یک مدت زمان خاص از این ویژگی استفاده کرده اند و به ترتیب فاصله ای که در زمان دسترسی به این ویژگی از شما داشته اند مرتب شده اند. شما می توانید این فهرست را بر اساس جنسیت یا آخرین زمان فعالیت فیلتر کنید. آیکون فیلتر در گوشه سمت راست بالا قرار دارد. در اینجا می توانید با ضربه روی پروفایل عمومی هر کسی آن را باز کنید و برای او پیام احوالپرسی ارسال کنید.
*****
تمام پیام های افراد نزدیک در بخش چت ها نمایش داده می شوند. هنگامی که ‘افراد نزدیک’ را باز می کنید، شما نیز به صورت پیش فرض تا 3 روز برای سایر کاربران ا’فراد نزدیک’ قابل مشاهده خواهید بود. اگر تمایل دارید در فهرست ‘افراد نزدیک’ دیگران دیده نشوید، می توانید به صورت نامرئی به گشت و گذار بپردازید. برای فعالسازی حالت نامرئی به سایر> تنظیمات> خصوصی> نامرئی بروید. در حالت نامرئی، همچنان می توانید پروفایل دیگران را مشاهده کنید، ولی دیگر قادر به ارسال پیام احوالپرسی نخواهید بود.People-Nearby-1