Làm thế nào tôi có thể thay đổi số điện thoại?

Bạn không thể thay đổi số điện thoại trên Coco vì các lý do bảo mật. Nếu số điện thoại của bạn thay đổi, bạn có thể thực hiện một trong những việc sau: 1) Đăng nhập bằng Số và mật khẩu Coco. Tuy nhiên Coco không thể tự động kết nối bất kỳ ai bằng số điện thoại mới của bạn vì tài khoản của bạn vẫn liên kết với số điện thoại cũ của bạn. Hơn nữa, khi nhà mạng bán số điện thoại cũ của bạn cho ai đó và người đó sử dụng số điện thoại để đăng ký trên Coco, anh ấy hoặc cô ấy vẫn có quyền truy cập vào tất cả các danh bạ của bạn trên Coco. Do đó, chúng tôi thành thật khuyên bạn nên sử dụng số điện thoại cũ của mình. 2) Đăng ký tài khoản mới. Khi bạn đã đăng ký tài khoản mới, các số liên lạc trong số địa chỉ của bạn sẽ được đồng bộ tự động với Coco. Tuy nhiên, bất kỳ người bạn nào chưa có tên trong sổ địa chỉ của bạn mà bạn đã thêm trên Coco sẽ không được đồng bộ. Bạn cần thêm họ lần nữa theo cách thủ công bằng cách tìm kiếm Số Coco của họ.