Làm thế nào để tôi thêm số điện thoại của một liên lạc quốc tế?

Tất cả số liên lạc có tài khoản Coco trong điện thoại của bạn sẽ tự động được thêm vào như là bạn bè. Dù đó là số trong nước hay số nước ngoài cũng không vấn đề gì. Bạn có thể thêm bất cứ ai có tài khoản Coco.