چگونه شماره تلفن یک مخاطب خارجی را اضافه کنم؟

تمام مخاطبین تلفن شما که دارای حساب کاربری Coco هستند به صورت خودکار به عنوان دوست شما افزوده خواهند شد. مهم نیست که دوستان شما داخلی یا خارجی هستند. شما می توانید هر کسی که حساب کاربری Coco داشته باشد را اضافه کنید.