Làm thế nào tôi biết nếu ai đó vừa chặn tôi trên Coco?

Bất kỳ tin nhắn nào được gửi đến số liên lạc đã chặn bạn sẽ luôn hiển thị một dấu tích (tin nhắn đã được gửi đi) và không bao giờ hiển thị dấu tích thứ hai (tin nhắn đã chuyển). Đó là dấu hiệu mà một người đã chặn. Tuy nhiên, còn có những khả năng khác. Chúng tôi chủ định không trình bày rõ đặc điểm này nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn chặn ai đó. Do đó, chúng tôi không thể cho bạn biết liệu bạn có đang bị ai đó chặn hay không.

Bài viết liên quan: Cách thức chặn ai đó trên Coco?