چگونه می توانم متوجه شوم کسی من را در Coco مسدود کرده است؟

کنار پیام ارسالی به مخاطبی که شما را مسدود کرده است همیشه یک علامت تیک (پیام ارسال شد) نشان داده خواهد شد، و هرگز علامت تیک دوم (پیام تحویل داده شد) نشان داده نخواهد شد. این موضوع یکی از نشانه های مسدود کردن شماست. با این حال، احتمالات دیگری نیز وجود دارد. ما این موضوع را عمداً مبهم و نامشخص قرار داده ایم تا زمانی که شما شخصی را مسدود می نمایید حریم خصوصی تان حفظ شود.
بنابراین، ما نمی توانیم به شما بگوییم که شخصی شما را مسدود کرده است یا خیر.

مقاله مرتبط: چگونه شخصی را در Coco مسدود کنم؟