Cách thức sử dụng tính năng Nhóm Xung Quanh?

1) Vào tab Xã hội và Nhóm Xung Quanh. Bạn phải bật Dịch vụ Định vị để xem Nhóm Xung Quanh.
2) Tìm một nhóm bạn muốn tham gia và đề nghị truy cập vào nó nếu nhóm vẫn đang mở. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể tham gia tối đa 10 nhóm, bao gồm một nhóm do chính bạn tạo.

Android-Coco-GroupsNearby

3) Bạn sẽ nhận được thông báo nếu đề nghị tham gia của bạn được chủ nhóm chấp nhận hoặc từ chối.
4) Các Nhóm bạn vừa tham gia được liệt kê trên trang Nhóm Xung Quanh và bạn cũng có thể truy cập chúng từ tab Trò chuyện.
5) Rời đi hoặc báo cáo về một nhóm nếu có sự cố!! Bạn có thể rời khỏi nhóm bất cứ lúc nào chỉ bằng cách nhấn nút ‘Rời Khỏi Nhóm’. Bạn cũng có thể báo cáo về nhóm này vì việc sử dụng không hợp lệ, nhưng bạn cần vài từ mô tả lý do. Các Nhóm bị báo cáo nhiều lần sẽ bị xóa bỏ khỏi Coco.

Leave-Report

Để tạo Nhóm Xung Quanh, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
- Hoàn tất hồ sơ của bạn
- Xác thực số điện thoại của bạn
- Bật Dịch vụ Định vị

Groups-Nearby-7.2

Nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu trên, bạn sẽ nhìn thấy nút ‘Tạo’ được kích hoạt và nó sẽ đưa bạn đến trang thiết lập Hồ Sơ Nhóm. Chỉ các nhóm chất lượng cao nhất sẽ được chấp nhận. Để bạn tăng cơ hội nhận được sự chấp thuận, hãy chắc rằng bạn có ảnh và mô tả nhóm giúp xác định mục đích rõ ràng của nhóm của bạn.

Groupsnameetc-1

Bạn sẽ được thông báo nhóm của bạn có được chấp thuận hay không. Vui lòng lưu ý việc này có thể mất đến vài ngày. Nếu không may, đơn xin của bạn đã bị từ chối, vui lòng thử lại bằng ảnh và mô tả Nhóm thích hợp hơn.

Social3-Coco

Chỉ chủ sở hữu nhóm có thể thêm hoặc xóa bỏ thành viên. Chủ sở hữu nhóm cũng có thể cho phép hoặc từ chối truy cập đối với bất kỳ người nào đề nghị tham gia nhóm.

groups-nearby-6