Tôi sẽ làm gì nếu quên mật khẩu?

Nếu bạn đã xác thực số điện thoại của mình, từ màn hình đăng nhập, chạm mục ‘Quên mật khẩu?’ và yêu cầu thiết lập lại mật khẩu qua SMS. Chúng tôi sẽ ngay lập tức gửi cho bạn mã PIN để bạn đăng nhập và thay đổi mật khẩu.
Nếu bạn chưa xác thực số điện thoại của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua feedback@instanza.com và chuẩn bị để cung cấp chi tiết về tài khoản cho mục đích bảo mật.