چطور متوجه شوم که پیام های من ارسال یا خوانده شده اند؟

در چت دو نفره، کنار هر پیامی که ارسال می کنید یک یا دو علامت تیک می بینید.
علامت یک تیک یعنی پیام شما از دستگاهتان به سرور ارسال شده است.
علامت دو تیک یعنی پیام شما به دستگاه گیرنده تحویل داده شده است. با این حال، به این معنی نیست که لزوماً گیرنده پیام شما را خوانده است. ما به دلیل حفظ حریم شخصی گیرنده وضعیت خوانده شدن پیام را نمایش نمی دهیم. در چت گروهی، شما کنار پیام های خود فقط یک علامت تیک می بینید. در چت گروهی، وضعیت دریافت پیام برای هر گیرنده نشان داده نمی شود.

check-marks-3