Tin nhắn của tôi có được bảo mật?

Có! Chúng tôi không lưu bất kỳ tin nhắn trò chuyện nào của bạn trên máy chủ của mình và dữ liệu được gửi và nhận qua Coco sẽ được mã hóa.